Luettelo kalastusvälineistä ja niihin liittyvistä kalastusmenetelmistä. Tässä ei oteta kantaa niiden luvanvaraisuuteen. Tarkista aina mitä kalastusvälineitä kalastuspaikassasi saa käyttää ja mitä lupia se vaatii.

Katiska

Katiska on kalastusväline, joka koostuu verkosta tai verkko-osasta, joka on muotoiltu laatikoksi tai pussiksi. Katiska lasketaan veteen ja se pyrkii pyydystämään kaloja verkko-osan avulla.

Katiskan avulla voidaan saada monia erilaisia kaloja, kuten haukea, ahventa, kuhaa, särkeä ja monia muita makean veden kaloja. Kalojen saaminen katiskalla riippuu vesistöstä ja kalalajeista, jotka ovat alueella yleisiä.

Rysä

Rysä on toinen yleisesti käytetty kalastusväline. Se koostuu verkosta, joka on kiinnitetty kelluvilla poijuilla tai ankkureilla ja lasketaan veteen. Rysä voi olla eri muotoja ja kokoja riippuen kalastajan tarpeista ja pyydystettävistä kaloista.

Rysän avulla voidaan saada monenlaisia kaloja. Esimerkiksi meressä käytetty suuri rysä voi pyydystää turskaa, lohta, silakkaa ja muita merikaloja. Makean veden rysällä voi puolestaan saada haukea, lahnaa, särkeä ja muita makean veden kaloja.

On tärkeää huomata, että rysän käytössä on noudatettava paikallisia kalastuslakeja ja -määräyksiä, jotta kalastus olisi kestävää ja ympäristöystävällistä.

Verkko

Verkko on yksi yleisimmistä kalastusvälineistä. Se koostuu langasta tai narusta kudotuista silmukoista, jotka muodostavat verkkorakenteen. Verkkoja on erilaisia kokoja ja silmäkokoja, ja niitä käytetään eri kalastustarkoituksiin.

Verkolla voidaan pyydystää monenlaisia kaloja. Esimerkiksi kalastettaessa merellä käytetään usein suuria verkkopyydyksiä, kuten trooliverkkoja, joilla voidaan saada esimerkiksi turskaa, lohta, makrillia ja muita merikaloja. Pienempiä verkkopyydyksiä, kuten katiskoita ja rysäverkkoja, voidaan käyttää makean veden kalastuksessa saaden esimerkiksi haukea, ahventa, kuhaa ja muita makean veden kaloja.

Kalastusverkkojen käyttöön sovelletaan alueellisia kalastussääntöjä ja -rajoituksia, joiden tarkoituksena on säilyttää kalakantojen kestävyys ja suojella uhanalaisia lajeja.

Kesseli

Kesseli on yksi kalastusväline, jota käytetään erityisesti saaliin elävänä säilyttämiseen. Se on yleensä metallinen astia tai sanko, jossa on rei’itetty pohja ja kannella varustettu yläosa.

Kesseli täytetään vedellä ja siihen laitetaan pyydettyjä kaloja. Rei’itetyn pohjan ansiosta ylimääräinen vesi valuu pois ja kalojen elinolosuhteet pysyvät parempina. Kesseliä voidaan pitää veneessä tai rannalla, jotta saalis säilyy tuoreena ja hengissä ennen paluuta maihin tai jatkokäsittelyä.

Kesseliä voidaan käyttää monien eri kalojen säilyttämiseen, kuten ahvenen, särjen, hauen, kuhan ja muiden makean veden kalalajien. On tärkeää muistaa käsittelyetiketti ja varmistaa, että kalastus tapahtuu sääntöjen ja määräysten mukaisesti, jotta kalakannat säilyvät kestävällä tasolla.

Atrain

Atrain on yksi kalastusmenetelmä, jossa käytetään erityistä välinettä nimeltään atrain. Atrain on pitkä sauva tai keppi, johon on kiinnitetty ohut, joustava siima tai lanka, jossa on koukku päähän kiinnitettynä.

Kalastaessa atrainilla kalastaja heiluttaa tai heittää atrainia veteen. Koukkuun voidaan kiinnittää syötti, kuten mato tai pieni kala, houkutellakseen saaliskalaa. Kalastajan taito ja tarkkuus vaikuttavat atrainin heittämisen tehokkuuteen ja saaliin määrään.

Atrainilla voidaan pyydystää monenlaisia kaloja, erityisesti pieniä ja keskikokoisia makean veden kaloja, kuten ahventa, särkeä, haukea, kuhaa ja muita vastaavan kokoisia lajeja. Atrainin käyttö voi vaihdella alueittain ja kalastuslupien rajoitusten mukaan.

On tärkeää noudattaa paikallisia kalastuslakeja ja sääntöjä, kuten minimikokorajoituksia ja pyydysten enimmäismäärää, varmistaakseen kestävän kalastuksen ja ympäristönsuojelun.

Onki

Onki on yksi perinteisimmistä ja suosituimmista kalastusvälineistä. Se koostuu yleensä pitkästä ja joustavasta vavasta, johon on kiinnitetty ohut siima, koukku ja paino.

Kalastaessa onkivavalla kalastaja heittää koukulla varustetun siiman veteen ja odottaa, kunnes kala tarttuu koukkuun. Onkivapaa voi liikuttaa ylös ja alas, jolloin syötti tai viehe saa kalan huomion. Onkikalastuksessa käytetään yleensä elävää syöttiä, kuten matoa, toukkaa tai pientä hyönteistä, mutta myös keinotekoisia vieheitä voidaan käyttää.

Onkikalastuksella voidaan pyydystää erilaisia kaloja, kuten ahventa, särkeä, haukea, taimenta, kuhaa ja monia muita makean veden kaloja. Onkiminen on suosittu harrastus niin lapsille kuin aikuisillekin, ja se tarjoaa rauhallisen ja rentouttavan tavan nauttia luonnosta samalla kun odottaa saalista.

Onkimisessa on tärkeää huomioida paikalliset kalastussäännöt, kuten pyydysten rajoitukset, kalalajien suojelumääräykset ja vapakalastuksen sallitut alueet, jotta kalakannat säilyvät kestävinä ja kalastus on vastuullista.

Virveli

Virveli on yleisesti käytetty kalastusväline, joka koostuu kelasta, vavasta ja siimasta. Se on suosittu kalastusmenetelmä niin makean veden kuin merikalastuksessa.

Virvelikalastuksessa kalastaja käyttää kelaa, johon on kelaantunut siima. Siiman toisessa päässä on koukku ja syötti tai keinotekoinen viehe. Kalastaja heittää vavan avulla koukulla varustetun siiman veteen ja käyttää kelaa siiman hallitsemiseen. Kelan avulla kalastaja voi heittää siiman pidemmälle ja kelata sen takaisin.

Virvelillä voidaan pyydystää erilaisia kaloja riippuen käytetystä syötit tai vieheistä. Keinotekoisilla vieheillä, kuten lusikoilla, uistimilla tai jigeillä, voidaan houkutella petokaloja, kuten haukea, kuhaa, lohta ja taimenta. Syötillä, kuten madoilla tai toukilla, voidaan taas tavoitella monenlaisia makean veden kaloja, kuten ahventa, särkeä ja lahnaa.

Virvelikalastus tarjoaa aktiivisen ja jännittävän kalastuskokemuksen, jossa kalastaja voi kokeilla erilaisia tekniikoita ja vieheitä saadakseen kalan kiinni. Kalastajan taito ja kärsivällisyys ovat avainasemassa virvelikalastuksessa menestyäkseen.

Merta

Merikalastus on kalastustoimintaa, joka tapahtuu merissä, valtamerissä tai merialueilla. Se on suosittu kalastusmuoto, jossa pyritään saamaan erilaisia meressä eläviä kaloja.

Meressä kalastettaessa käytetään monenlaisia kalastusvälineitä ja -menetelmiä. Tavallisimpia välineitä ovat esimerkiksi troolit, rysät, verkkopyydykset, pitkäsiimat, onget ja vieheet. Kalastusmenetelmät voivat vaihdella alueittain, kalastettavien lajien mukaan ja paikallisten kalastuslupien rajoitusten mukaisesti.

Merestä voi saada laajan valikoiman erilaisia kaloja riippuen sijainnista ja kalastustekniikoista. Joitakin yleisiä saaliskaloja merikalastuksessa ovat turska, lohi, makrilli, silli, tonnikala, meriahven, meribassi ja monet muut merilajit.

On tärkeää huomioida kestävä kalastus meriympäristössä. Säädöksiä ja rajoituksia noudattamalla sekä valikoivasti kalastaen voidaan varmistaa kalakantojen säilyminen ja ympäristön suojeleminen pitkällä aikavälillä.

Pilkki

Pilkki on suosittu kalastusmenetelmä erityisesti talvikalastuksessa, jossa käytetään pilkkivapaa ja pilkkirekeä tai pilkkilautasta. Pilkissä kalastaja poraa avannon jään läpi ja laskee pilkkireen tai pilkkilautasen veteen.

Pilkkikalastuksessa käytetään yleensä pieniä painoja, kuten pilkkejä, joihin on kiinnitetty koukku ja syötti. Kalastaja liikuttaa pilkkivapaa ylös ja alas saadakseen kalan huomion ja houkutellakseen sen syömään syöttiä. Pilkkikalastus vaatii usein kärsivällisyyttä ja tarkkaavaisuutta, sillä kalat reagoivat hitaammin talvivedessä.

Pilkillä voi pyydystää erilaisia makean veden kaloja, kuten ahventa, särkeä, kuhaa, haukea ja monia muita. Kalastajan taidot ja paikalliset kalastusolosuhteet, kuten veden syvyys, lämpötila ja kalalajien käyttäytyminen, vaikuttavat pilkkisaaliin määrään.

On tärkeää pitää mielessä turvallisuusnäkökohdat talvikalastuksessa, kuten tarkistaa jään paksuus ja varusteiden kunto ennen jäälle menoa. Paikalliset viranomaisohjeet ja turvallisuusmääräykset tulee ottaa huomioon, jotta kalastus tapahtuu turvallisesti.

Nuotta

Nuotta on kalastusväline, joka koostuu suuresta verkosta, joka on kiinnitetty poijuilla tai ankkureilla ja lasketaan veteen pyyntialueen ympärille. Nuotan avulla voidaan pyydystää suuria määriä kaloja samanaikaisesti.

Nuottaa käytetään yleisesti merikalastuksessa, mutta sitä voidaan käyttää myös makean veden kalastuksessa. Nuotan koko ja muoto voivat vaihdella käytön mukaan. Se voi olla esimerkiksi pyöreä tai suorakulmainen.

Kalastettaessa nuotalla, verkko lasketaan veteen siten, että se ympäröi suuren alueen. Sitten verkkoa kiristetään ja nostetaan ylös saalistaen kaloja, jotka ovat jääneet verkoston sisään.

Nuotalla voi pyydystää erilaisia kaloja riippuen käytetystä pyyntialueesta ja verkoston silmäkoosta. Merikalastuksessa nuotalla voidaan saada esimerkiksi silakkaa, turskaa, lohta ja muita merikaloja. Makean veden kalastuksessa nuotalla voidaan pyydystää esimerkiksi lahnaa, kuhaa ja ahventa.

On tärkeää huomioida paikalliset kalastussäännöt ja -rajoitukset, koska nuotan käytössä voi olla alueellisia rajoituksia. Oikein käytettynä nuotta voi olla tehokas kalastusväline, joka kuitenkin vaatii huolellista käyttöä kestävän kalastuksen takaamiseksi.

Vetouistin

Vetouistin on suosittu kalastusväline ja -tekniikka, jota käytetään erityisesti meri- ja järvikalastuksessa. Vetouistimessa käytetään keinotekoista viehettä, joka jäljittelee saaliskalaa tai muuta kalan ravintoa.

Vetouistimessa viehe kiinnitetään siimaan ja kelataan perässä veneen tai kajakin avulla. Kalastaja säätää nopeutta, syvyyttä ja suuntaa tavoitteenaan houkutella saaliskalaa syömään viehettä. Vetouistellessa usein käytetään erilaisia välineitä, kuten uisteluliuskoja, uistimia tai lusikoita, joilla voidaan houkutella eri kalalajeja.

Vetouistelulla voi pyydystää erilaisia kalalajeja, kuten haukea, lohta, taimenta, kuhaa, makrillia ja monia muita lajeja, riippuen kalastuspaikasta ja käytetystä vieheestä. Vetouistelu tarjoaa mahdollisuuden kattaa suurempia alueita ja hakea aktiivisesti saalista.

On tärkeää huomioida paikalliset kalastusmääräykset ja -rajoitukset, kuten pyydysten enimmäismäärät, kalastuskaudet ja suojelumääräykset, jotta kalakannat säilyvät kestävällä tasolla ja ympäristöä suojellaan. Vetouistelu tarjoaa jännittävän kalastuskokemuksen ja mahdollisuuden saada suurempia saaliita.

Litka

Litka on yksi perinteinen kalastusväline, jota käytetään erityisesti järvikalastuksessa. Se koostuu pitkästä ja joustavasta vavasta, johon on kiinnitetty siima, koukku ja paino.

Litkassa käytetään yleensä heittokalastusmenetelmää. Kalastaja heittää litkan vedessä olevan kalapaikan lähettyville ja antaa sen upota haluttuun syvyyteen. Litkassa voi käyttää erilaisia syöttejä, kuten matoja, toukkia, hyönteisiä tai keinotekoisia vieheitä, joilla pyritään houkuttelemaan kala syömään.

Litkalla voi pyydystää monenlaisia makean veden kaloja, kuten ahventa, särkeä, kuhaa, haukea ja monia muita. Kalastajan taito ja kokemus vaikuttavat litkan käytön tehokkuuteen ja saaliin määrään.

On tärkeää noudattaa paikallisia kalastusmääräyksiä ja -rajoituksia, kuten minimikokoja, pyydysten enimmäismääriä ja kalastuskausia, jotta kalakannat säilyvät kestävinä ja kalastus on vastuullista. Lisäksi on hyvä huomioida ympäristönäkökohdat, kuten välttää roskaamista ja häiritsemistä luonnossa kalastaessa litkalla.

Pitkäsiima

Pitkäsiima on kalastusväline, joka koostuu pitkästä siimasta, johon on kiinnitetty useita koukkuja ja syöttejä tasaisin välimatkoin. Pitkäsiima on eräänlainen passiivinen kalastusmenetelmä, jossa siima lasketaan veteen ja jätetään odottamaan saalista.

Pitkäsiima voidaan sijoittaa eri syvyyksiin vedenpinnasta riippuen tavoitellusta kalalajista. Usein pitkäsiimaa käytetään merikalastuksessa, ja se voidaan laskea merenpohjaan tai ripustaa kellumaan vedessä erilaisten painojen ja poijujen avulla.

Pitkäsiimalla voidaan pyydystää monenlaisia kaloja riippuen käytetystä syöteistä ja pyydysasetelmasta. Esimerkiksi merellä pitkäsiimalla voi tavoitella turskaa, lohta, makrillia ja muita lajeja.

On tärkeää noudattaa paikallisia kalastussääntöjä ja -rajoituksia pitkäsiiman käytössä. Joissain paikoissa pitkäsiiman käyttö voi olla sallittua vain tietyillä alueilla tai tietyin rajoituksin. Tämä auttaa suojelemaan kalakantoja ja ylläpitämään kestävää kalastusta.

Kalastaessa pitkäsiimalla on myös tärkeää huomioida kalan hyvinvointi. Huolellinen syöttien ja koukkujen valinta, sekä säännöllinen tarkastus ja vapauttaminen ei-toivotuista saaliista voivat auttaa vähentämään kalakantojen kuormitusta.

Haavi

Haavi on yksi yleisimmin käytetyistä kalastusvälineistä, jota käytetään saaliin nostamiseen vedestä. Haavi koostuu yleensä metallisesta tai puurungosta, jossa on verkkomainen kudos tai muu aukollinen materiaali.

Haaviin on kiinnitetty pitkä varsi, joka helpottaa saaliin käsittelyä ja nostamista. Kalastaja voi käyttää haavia esimerkiksi silloin, kun kala on jo lähellä rantaa tai venettä ja se halutaan turvallisesti nostaa ylös vedestä.

Haavi on hyödyllinen erityisesti saaliin käsittelyssä, sillä se mahdollistaa kalan tai muun saaliin helpomman kontrolloidun siirtämisen. Haavi on kätevä myös silloin, kun halutaan vapauttaa saalis takaisin veteen.

Haavi sopii erityisesti saaliskalalle, mutta sitä voidaan käyttää myös muiden vesieläinten, kuten rapujen tai äyriäisten, pyydystämiseen. Haavin koko ja ominaisuudet voivat vaihdella käyttötarkoituksen mukaan.

On tärkeää käyttää haavia vastuullisesti ja kalastussääntöjä noudattaen. Esimerkiksi tiettyjen kalalajien tai kokoisten yksilöiden pyydystäminen voi olla rajoitettua tai kiellettyä. Noudattamalla kestävän kalastuksen periaatteita ja huolehtimalla saaliin hyvinvoinnista, voidaan varmistaa kalakantojen säilyminen ja ekosysteemin terveys.